Naša prevádzka JE OTVORENÁ AJ POČAS zákazu vychádzania VYHLÁSENÉHO OD 24.10. DO 1.11.2020 v zmysle bežných prevádzkových hodín.

Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 je aj počas nadchádzajúceho „lockdownu“ možno vykonať v nevyhnutnom rozsahu cestu do prevádzky stanice technickej kontroly.

NOVÁ STANICA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY V BANSKEJ BYSTRICI – PRIEMYSELNÝ PARK ŠALKOVÁ