NOVÁ STANICA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY V BANSKEJ BYSTRICI – PRIEMYSELNÝ PARK ŠALKOVÁ